Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2015

3515 e236 390

 glow

sraniewbanie
2913 7f0b 390
Liza Feurtado
Reposted fromrol rol viamisspandora misspandora
sraniewbanie
9158 6da6 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viafuckyoulittle fuckyoulittle
sraniewbanie
0668 ae1b 390
sraniewbanie
8887 aeca 390
Reposted fromcasanovared casanovared viasofever sofever
sraniewbanie
7038 06f9 390
Reposted fromcenturylove centurylove viamarianna marianna
sraniewbanie
6682 860d 390
Reposted fromsonaive sonaive viafuckyoulittle fuckyoulittle
sraniewbanie

February 18 2015

sraniewbanie
TAK, TO PRAWDA - SĄ TAKIE PIOSENKI, PRZY KTÓRYCH ZAMYKASZ OCZY I ALBO SIĘ UŚMIECHASZ, ALBO DO OCZU PODCHODZĄ ŁZY.
Reposted fromekstaza ekstaza viaarrependimento arrependimento
sraniewbanie
sraniewbanie
6796 aacf 390
sraniewbanie
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski
Reposted fromjenns jenns viaarrependimento arrependimento
sraniewbanie
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów;
- kto z was by mnie zabrał do kina? Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której..
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej;
- słyszych palancie, a ty mi obiecujesz 3 dni.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viabadgirl badgirl
sraniewbanie
Nigdy nie należy oceniać człowieka według jego znajomych i przyjaciół. Judasz miał przecież nienagannych.
— Paul Verlaine - "Poezje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahenzelek henzelek
sraniewbanie
[...] na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości; po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk – Zmorojewo
Reposted fromnezavisan nezavisan viagoby goby
sraniewbanie
Problem nie polega na tym ,że nie wiem czego chcę,problem polega na tym ,że wiem czego chcę,ale tego nie mogę mieć.
— 18.44
Reposted fromrisky risky viawez-wyjdz wez-wyjdz
sraniewbanie
4027 bdcd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawez-wyjdz wez-wyjdz
sraniewbanie
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl