Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

sraniewbanie
4850 4ffd 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viagriber griber
7314 0fde 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro
0084 a717 390
Reposted frommartinini martinini viamisspandora misspandora
sraniewbanie
7870 4538 390
Reposted fromusual usual viaszalony-virus szalony-virus
sraniewbanie
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— I.
sraniewbanie
sraniewbanie
2964 f151 390
Reposted fromohshit ohshit viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
sraniewbanie
W czasach sprzed Facebooka myśleliśmy, że całą winę za chamstwo, głupotę i wulgaryzmy w sieci można zrzucać na poczucie anonimowości. Serwisy społecznościowe udowodniły nam, że bardzo się pomyliliśmy, bo ludzie nie mają nic przeciwko robieniu z siebie idiotów, chociaż podpisują się pod tym własnym nazwiskiem.
— Tomek Tomczyk
sraniewbanie
sraniewbanie
I wish
Reposted fromfabs3 fabs3 viafoodforsoul foodforsoul
4758 6bb4 390
sraniewbanie
sraniewbanie
0613 4cd5 390
Reposted fromowca owca viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
sraniewbanie
9520 0371 390
Reposted fromrol rol viaagowa agowa

March 10 2015

sraniewbanie
7284 0456 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viasofever sofever

February 27 2015

5356 3d36 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viafoodforsoul foodforsoul
sraniewbanie
3251 bbd3 390
sraniewbanie
1106 df32 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl