Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

sraniewbanie

April 01 2015

sraniewbanie
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
sraniewbanie
0597 8c80 390
Reposted fromrol rol viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
sraniewbanie
9378 9350 390
serwis techiniczny. 
Reposted fromGothLoli GothLoli viamisspandora misspandora
sraniewbanie
9772 a360 390

slidingglassfloor:

living-for-good:

I freaking love these

Omg tiny people doing food things

sraniewbanie
3397 8234 390
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viatickimicki tickimicki
sraniewbanie
3420 4dc1 390
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viatickimicki tickimicki
sraniewbanie
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafoodforsoul foodforsoul
sraniewbanie
1504 bde7 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

March 28 2015

sraniewbanie
0433 571b 390
sraniewbanie
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
sraniewbanie
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaszalony-virus szalony-virus
7450 ecc6 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro
7438 6823 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro
sraniewbanie
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się,żeby ktoś w Ciebie wjechał.
— S
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagriber griber
sraniewbanie
  
Reposted fromDisney Disney viagriber griber
sraniewbanie
5272 3324 390
Reposted fromvanite vanite viasophielaura sophielaura
sraniewbanie
9458 fe89 390
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl